Ma 2024. május 29., Magdolna napja van. Holnap Janka és Zsanett napja lesz.
  • Kezdőlap
  • TAK, HÉSZ, GDPR, Közérdekű adatok

Szokolya község Településrendezési eszközök módosítása

Szokolya településrendezési eszközök módosítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte a hatályos településrendezési eszközök módosítását – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 45. § (2) bekezdés a) pont előírása alapján, annak érdekében, hogy a CBA üzlet fejlesztése, valamint a Malom utca, Hársfa utca és a 058/20 hrsz-ú út nyomvonalának korrekciója megvalósítható legyen.

Bővebben

Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal GDPR szabályzata

A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 24. §. (3) bekezdésében foglaltak szerinti felhatalmazás alapján, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendeletében foglaltakra (a továbbiakban: GDPR) figyelemmel az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát, a nyilvántartott adatok kezelésének feltételeit, módját, működési rendjét és az elektronikus ügyintézés során személyes adatokat tartalmazó adatállományok kezelését, az adatvédelmi jogszabályok érvényesülését, az adatok titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítását a következők szerinti adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot alkotta:

Bővebben

Településképi Arculati Kézikönyv

Településünk a Börzsöny hegységben található, mely kapcsán méltán gondoljuk, hogy mi vagyunk a Börzsöny kapuja. Mind Nagy-hideg-hegy, mind Csóványos is közigazgatási területünkön, Királyréten keresztül közelíthető meg.

Szokolya település kialakulása során egy hangulatos kis falu jött létre, mely falu hangulatát, jelenleg még fellelhető építészeti hagyományait szeretnénk megóvni és ehhez kapcsolódva ezt a falusi arculatot megtartani.

Bővebben

2018 © Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal - Szokolyai Kirendeltsége