Ma 2024. június 17., Laura, Alida és Alina napja van. Holnap Arnold és Levente napja lesz.

Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal GDPR szabályzata

A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 24. §. (3) bekezdésében foglaltak szerinti felhatalmazás alapján, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendeletében foglaltakra (a továbbiakban: GDPR) figyelemmel az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát, a nyilvántartott adatok kezelésének feltételeit, módját, működési rendjét és az elektronikus ügyintézés során személyes adatokat tartalmazó adatállományok kezelését, az adatvédelmi jogszabályok érvényesülését, az adatok titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítását a következők szerinti adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot alkotta:

 

2018 © Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal - Szokolyai Kirendeltsége