Ma 2024. május 29., Magdolna napja van. Holnap Janka és Zsanett napja lesz.

Munkaterv

Szokolya címer

 Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterve

 

 • minden testületi ülés 1. napirendi pontja előtt – amennyiben az SZMSZ szerint napirend előtti felszólalásokra, interpellációkra nem kerül sor - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti tevékenységről, fontosabb eseményekről szóló jelentés megtárgyalása;
 • a testületi üléseken az elfogadott napirendek letárgyalása után kerül sor a képviselői bejelentések, tájékoztatók, egyéb közérdekű bejelentések, kérdések, javaslatok megtételére.

A képviselő-testület minden ülésén:

 • a jegyző tájékoztatást ad az önkormányzat feladat – és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról, új   jogszabályokról,
 • az önkormányzat bizottságai tájékoztatást adhatnak üléseiken végzett munkájukról,
 • a képviselő-testület soros ülésén tájékoztatást kap a Közös hivataltól a pályázati lehetőségekről, illetve a folyamatban lévő pályázatok aktuális állapotáról.

Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok beépítése:

 • A jegyző és a gazdasági vezető által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. (Áht.)
 • Közbeszerzési terv elfogadása április 15-ig .(Kbt.)
 • Az előző évi zárszámadás elfogadása április 30-ig. (Áht.)
 • Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatának ellátásáról május 31-ig .(Gyvt.)
 • A költségvetési gazdálkodás I. féléves értékelése szeptember 15-ig .(Áht.)
 • A költségvetési gazdálkodás III. negyedéves tájékoztatója, és a következő év költségvetési koncepciója november 30-ig .(Áht.)
 • Közmeghallgatás .(MÖtv.)

A testületi ülések tervezett napirendi pontjai havonkénti bontásban:

 

2018 © Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal - Szokolyai Kirendeltsége