Rendelet a szociális célú tüzelőanyag ellátásról

Szokolya címerSzokolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag ellátásról

A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton az Önkormányzat által elnyert szociális célú tüzelőanyag elosztásával kapcsolatosan alkotta meg a képviselő-testület ezt a rendeletet. A rendelet értelmében a feltételeknek megfelelő igénylők részére háztartásonként legfeljebb 2 m3 tüzifa biztosítható.

Bővebben...

Rendelet a településképi bejelentési eljárásról

Szokolya címerSzokolya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról, valamint a településképi kötelezési eljárásról.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3., 7. pontja lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy rendeletben szabályozzák a településképi bejelentési eljárás szabályait, valamint a kötelezettség megszegése és végrehajtása során alkalmazható bírság esetköreit és mértékét.

Bővebben...

Rendelet az egyes adótárgyú rendeletek módosításáról

Szokolya címerSzokolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XI.18.) rendelete az egyes adótárgyú rendeletek módosításáról.

Minden évben november 30-ig van lehetőség felülvizsgálni a helyi adókra vonatkozó rendeleteket, ekkor lehet az adómértékeket is változtatni. A képviselő-testület felülvizsgálta a rendeleteit, néhány ponton a

Bővebben...

2016. évi költségvetési rendelet

Szokolya címerSzokolya község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Helyi esélyegyenlőségi program

Szokolya címerA 2003. évi CXXV. az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény értelmében a településeknek rendelkeznie kell esélyegyenlőségi programmal, mely feltárja és elemzi a település esélyegyenlőségi problémáit, megkeresi a beavatkozási pontokat és öt évre szóló intézkedési terv szerint határozza meg a feladatokat azok végrehajtására.

 

Bővebben...