Helyi Építési Szabályzat

Szokolya Község Önkormányztának a helyi építési szabályozásra vonatkozó rendeletei időrendi sorrendben:

Bővebben...

Új Szociális rendelet

2015. február 26-án fogadta el Szokolya Község képviselő-testülete a törvényi változásoknak megrfelelően átdolgozott, Szokolya településre vonatkozó szociális rendeletet.

Bővebben...

Közösségi együttélés szabályai

2015. február 26-án fogadta el a képviselő testület a közösségi együttélés szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet felsorolja azokat a szabályokat, amit a törvényi előírások figyelembe vételével atelepülésünkön élőknek be kell tartani.

Bővebben...

Közterületek elnevezéséről szóló rendelet

2015. február 26-án fogadta el a képviselő-testület a települési közterületek elnevezéséről és házszámozásról szóló rendeletet. A rendelet a törvényi előírások figyelembe vételével készült, átvett minden olyan szabályozást, amit kötelező

Bővebben...

Szokolya Felső Rétekkel kapcsolatos tájékoztató

szokolya cimerSzokolya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. március 24-i testületi ülésén tárgyalta a Felső rétekkel kapcsolatos Helyi Építési Szabályozásra vonatkozó módosító javaslatokat, valamint a Településszerkezeti Tervre vonatkozó módosító javalatokat. A testület 7/2015 (03.24) sz. rendelete szól a Szokolya község Felső rétek (Fő utca - kisvasút - 09/2 hrsz-ú út közötti terület) Helyi Építési Szabályzatáról és

Bővebben...