Ma 2023. december 07., Ambrus napja van. Holnap Mária napja lesz.

Önkormányzati felhívás ingatlan vásárlásra

Szokolya címerSzokolya Község Önkormányzata

2624 Szokolya, Fő u. 83., Tel.: 27/581-130; Fax: 27/581-131,

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Pályázati felhívás

Ingatlan vásárlására

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Szokolya Község Önkormányzata, 2624 Szokolya, Fő utca 83.

Telefonszám: 27/581-130

Fax szám: 27/581-131

 

2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

 

3. A pályázat jellege:

Egy fordulós, nyilvános pályázat

 

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Szokolya, Fő u. (hrsz 4.), 1105 nm „kivett, beépítetlen telek” ingatlan. Az ingatlan minimális vételára: 1.100.000Ft.+ÁFA

 

5.Pályázati biztosíték:

Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 200.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét Szokolya Község Önkormányzat pénztárába kell befizetni. Pályázó a biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni köteles.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszíti.

A pályázaton nem nyert résztvevők részére a biztosíték visszajár.

 

6. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet pályázhat.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet köteles:

- a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, vagy nyilvántartásba vételt igazoló okiratot, valamint aláírási címpéldányt bemutatni,

- gazdálkodó szervezet csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Szokolya Község Önkormányzat Polgármestere - 2624 Szokolya, Fő utca 83.

 

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni:„Ajánlat Szokolya, Fő utca 4. szám alatti ingatlan megvételére”

 

9. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 60. napon köti meg az Önkormányzat. Kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést.

 

10. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei:

- a pályázó neve, címe

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázó egyértelmű nyilatkozata az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról,

- a pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadásáról,

- jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében nyilatkozat arról, hogy a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. b. pontjában foglaltaknak,

- a biztosíték megfizetésének igazolása.

 

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2016. december 12. (hétfő) 12:00 óra, a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig meg kell érkezniük.

 

12. A nyilvános bontás ideje, helye:

2016. december 12. (hétfő) 16:00 óra, a Szokolya Község Önkormányzat tárgyalója (Szokolya, Fő utca 83.). A nyilvános bontás a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság rendkívüli bizottsági ülésének keretén belül történik.

 

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

14. A pályázattal kapcsolatos további információk:

Némethné Pintér Csilla polgármesternél, 27/581-130-as telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

15. Pályázatok elbírálása:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

 

16. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Az ingatlant az ELMÜ javára bejegyzett vezetékjog terheli.

Közművek:

- víz: közterületről beköthető, beállás nincs

- gáz: alaphálózat, közterületen, leágazás nincs

- szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezetés nincs

- energia légvezetékről vételezhető

Figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) pontjára, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet részére a nemzeti vagyon részét képező önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni csak akkor lehet, amennyiben a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. b. pontjában foglaltaknak.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vehet részt, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből származó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

 

Figyelemmel az ingatlan vételárára, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

 

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

 

A pályázati felhívás Szokolya Község Önkormányzat hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.szokolya.hu) kerül meghirdetésre.

  • Utolsó frissítés: .

2018 © Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal - Szokolyai Kirendeltsége