Településképi bejelentési eljárásról

Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

Bővebben...

A 2014. évi Pénzügyi terv végrehajtásáról

Szokolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben...

Rendelet az Építészeti örökség helyi védelméről

Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a természeti és építészeti örökség helyi védelméről, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján - az építészeti örökség helyi védelmének szabályairól szóló 66/1999 (VIII.13.) FVM rendeletbe foglaltakra figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

Bővebben...

Szokolya sportfejlesztési koncepciója

Szokolya címerSzokolya Község Sportfejlesztési Koncepciója 2015 - 2019

 

Célja, hogy az abban rögzített irányelvekkel orientálja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzítettek szerint az önkormányzat, az oktatási intézmények. az egyesületek és egyéb szervezetek egymást kiegészítő tevékenységét.

Bővebben...

Rendelet a közterület használatáról, védelméről és a használat díjáról

Szokolya címerSzokolya Község képviselő-testülete a 2015. szeptember 8-i testületi ülésen a törvényi változásoknak, a szerzett tapasztalatoknak és a felmerült igényeknek megfelelően új rendeletet alkotott a település közterület használatáról, azok védelméről és a használat díjairól. A rendelet 1. sz. melléklete tételesen rendelkezik a közterület használat díjairól.

Bővebben...