2017. évi rendeletek

Szokolya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi önkormányzati rendeletei sorszám szerint:

 

1/2017 (II.15.) sz. rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésről

2/2017 (II.15.) sz. rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

3/2017 (II.15.) sz. rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

4/2017 (II.15.) sz. rendelet a bölcsődei ellátásért fizetendő intézményi gondozási díjról

5/2017 (IV.12.) sz. rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

6/2017 (V.24.) sz. rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

7/2017 (V.24.) sz. rendelet a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

8/2017 (V.24.) sz. rendelet a Településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök, településképi rendelet, arculati kézikönyv elfogadására és módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályairól

9/2017 (VI.21.) sz. rendelet a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet módosításáról

10/2017 (VI.21.) sz. rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

11/2017 (IX.13.) sz. rendelet a 2017. évi költségvetés módosításáról

12/2017 (X.18.) sz. rendelet  a szociális tűzelőanyag ellátásról

13/2017 (XI.15.) sz. rendelet  a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali időn kívüli engedélyezéséről, az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

14/2017 (XI.15.) sz. rendelet a "Díszpolgári cím", valamint a "Szokolyáért Emlékérem" díj alapításáról és adományozásának rendjéről

15/2017 (XI.15.) sz. rendelet a_reklámok, reklámhordozók, és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljárásról

16/2017 (XI.15.) sz. rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II.15.) számú rendeletének módosításáról

17/2017. (XII.13.) sz. rendelete az étkezési térítési díjakról

18/2017. (XII.29.) sz. rendelete a településkép védelméről