Ma 2021. március 06., Leonóra és Inez napja van. Holnap Tamás napja lesz.
  • Kezdőlap
  • Hírek
  • Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozók 2021. évi adóelőleg csökkentési lehetőségéről

Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozók 2021. évi adóelőleg csökkentési lehetőségéről

Tisztelt Adózók!

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021-es évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) szerint bevallott és 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével. 

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (21NYHIPA) nyújtható be.

Fontos, hogy az adózó a meglévő telephelyét a NAV felé jelentse be, ugyanis az adóelőleg felezése csak a bejelentett székhely, illetve telephely vonatkozásában alkalmazható.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára - akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget.

Fontos tudni, hogy ha az adózó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25-i időpontig, úgy nem élhet a csökkentett összegű előleg fizetés lehetőségével, azaz az adózó - előleg mérséklés hiányában (Art.69.§) - csak a 2021. évi HIPA bevallás benyújtását követően  (2022. május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.

 
Szokolya Község Önkormányzata

 

 

  • Utolsó frissítés: .

2018 © Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal - Szokolyai Kirendeltsége