Ma 2020. május 28., Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Önkormányzati választás - választási tudnivalók

Tisztelt választópolgárok!

Magyarország Köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13. (vasárnap) napjára tűzte ki. A választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A választójog

A választópolgár választójogát szabad elhatározása alapján gyakorolja, a választópolgár lakóhelyén vagy - ha lakóhelye mellett legkésőbb 2019. június 26. napjáig tartózkodási helyet is létesített - bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár bármely választókerületben választható.

Átjelentkezés

Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 26. és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítást követően benyújtott kérelmét legkésőbb 2019. október 11. napjáig visszavonhatja.

Az ajánlás

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Ajánlóívet az indulni szándékozók, illetve a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek 2019. augusztus 24. napjától igényelhetnek a helyi választási irodán. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltűnteti nevét, személyi azonosítóját - ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát - és aláírását. Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

(2) Nem gyűjthető ajánlás:

  • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségeiben,
  • felsőoktatési és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségeiben, valamit
  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

A jelölt bejelentése

Az egyéni listás és a polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16:00 óráig kell bejelenteni a helyi választási bizottságnál.

 

Helyi Választási Bizottság: 2624 Szokolya, Fő utca 83.

Helyi választási Bizottság tagjai: Viski Csaba (elnök), Szerencsés Mihályná, Magyar Zoltánné

Helyi Választási Bizottság póttagjai: Bagyánszki Kreizinger Andrea, Marosi Jánosné, Lózs Zoltán

 A HVB alakuló ülésének jegyzőkönyve: 

Helyi Választási Iroda: 2623 Kismaros Kossuth Lajos út 22.        Tel.: 27/ 639-131

(Választással kapcsolatos beadványokat a szokolyai kirendeltségen is le lehet adni)

 

Kismaros, 2019. augusztus 22.

Dr. Horváth Péter

HVI vezető

 

  • Utolsó frissítés: .

2018 © Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal - Szokolyai Kirendeltsége