Névnap

Ma 2017. július 22., szombat, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Képek

171964

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi

 

Az Intézmény feladatai a személyes gondoskodás keretébe tartozó családsegítés és gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása.

A szolgálat Nagymaros, Verőce, Szokolya településeken látja el a feladatait.

Az Intézmény feladatai:

gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, családi napközi működtetése.

Intézményvezető: Horváth Anikó

 

Az intézményt bárki felkeresheti:
- egyéni problémával
- segítő szándékú bejelentéssel
- segítségnyújtási ötlettel

A gyermekjóléti szolgálat célja az ellátott településeken élő gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése. Feladata az ellátott településeken élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése. Ennek érdekében észlelő-, jelzőrendszert működtet, prevenciós klubokat szervez, és családgondozást végez.

Gyermekjóléti szolgáltatások:

 • Tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról
 • Tanácsadás családtervezési, pszichológiai, nevelési kérdésekben
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Családi konfliktusokban közvetítés és segítségnyújtás
 • Pályaválasztási tanácsadás
 • Családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájuttatás szervezése
 • Különböző segítő és egyéb intézményekhez való közvetítés
 • Kapcsolat ügyelet
 • Prevenciós szabadidős foglalkozások működtetése szeptembertől-júniusig
 • Nyári tábor működtetése

 

Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása Nagymaroson (Rákóczi u. 14.):

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

de:

 

   8-10

   8-10

   8-10

   8-10

du:

13-15

13-15

13-15

13-15

 

Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása Verőce (Aradi u. 9.):

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

de:

   8-10

   8-10

   8-12

   8-12

   8-12

du:

     

12-16

 

 

Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása Szokolya (Lévai u. 5/c):

 

csütörtök

de:

  

du:

12-16

Családgondozók:

Bethlen Erzsébet Sára ( Verőce)

Pitz Judit ( Nagymaros, Szokolya)

Kalácskáné Kovács Éva ( Nagymaros, Verőce)

 

A családsegítő szolgálat célja, hogy a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok esetében az ilyen helyzethez vezető okokat megelőzze, a krízishelyzet megszüntetésében segítsen, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából személyes szociális szolgáltatást nyújtson.

 

Családsegítő szolgáltatások:

 • Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
 • Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Más szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése
 • Ruha és bútoradományok közvetítése
 • Egészségkárosodással és egyéb egészségügyi problémákkal kapcsolatos ügyek intézése


Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadása (Rákóczi u. 14.):

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

de:

 

9-11

9-11

9-11

9-12

du:

13-15

13-15

 

13-15

 

Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadása Verőce (Aradi u. 9.):

 

hétfő

kedd

szerda

de:

 

8-12

9-12

du:

13-15

12-16

 

 

Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadása Szokolya (Lévai u. 5/c):

 

csütörtök

de:

9-12

du:

 

Családgondozók:

Győri Zsófia (Nagymaros, Szokolya)

Kovács Borbála (Nagymaros, Verőce)

 

Prevenciós klubjaink

keddenként:
16.00- 17.00 óráig társasjáték klub (alsó tagozatosok)

Klubvezető: Pitz Judit

szerdánként:

9.00- 11.00 óráig baba-mama klub (0-3 éves korú babák és mamák)

Klubvezető: Horváth Anikó

csütörtökönként:

15.30- 16.30 óráig álláskeresési tréning (folyamatosan 5 fő jelentkező esetén)

Klubvezető: Kovács Borbála

A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkozást.
A családi napközi működése:

 • biztosítja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, az egyéni képességekre alapozva, az egyéni érési ütem és szükségletek figyelembe vételével,
 • a gyermekek adottságainak, fejlettségének és képességeinek megfelelő tevékenységekkel juttatja sikerélményhez a gyerekeket.

Keretek:

 • A mindennapos szabadjáték, mozgásos játékok, mesélés, verselés, éneklés, munka jellegű feladatok, tanulás játékosan, óvodára való felkészítés.
 • Az érzelmi intelligencia megalapozása: erkölcsi, szociális, esztétikai érzelmek fejlődésének segítése.
 • Beilleszkedés segítése a gyermeki közösségbe, szocializációs kompetenciák megalapozásával.
 • Mindez, a gyermekfelügyelő utánozható mintát nyújtó tevékenységeivel, biztató attitűddel, elfogadó, érzelmi megnyilvánulásaival és pozitív gondolkodásával, - szeretetteljes, kölcsönös bizalmon alapuló légkörben.

Gondozónők:

Bóbita családi napközi:          Valentinné Burgermeister Nóra

Feketéné Battyáni Katinka

Pitypang családi napközi:      Maurerné Virizlai Éva

Heierné Komár Hedvig

Címünk:
2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14.
Tel/fax.: 27-354 054, 06-70 315-4014