Névnap

Ma 2017. szeptember 20., szerda, Friderika napja van. Holnap Máté és Mirella napja lesz.

Képek

180605

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi

 

Az Intézmény feladatai a személyes gondoskodás keretébe tartozó családsegítés és gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása.

A szolgálat Nagymaros, Verőce, Szokolya településeken látja el a feladatait.

Az Intézmény feladatai:

gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, családi napközi működtetése.

Intézményvezető: Horváth Anikó

 

Az intézményt bárki felkeresheti:
- egyéni problémával
- segítő szándékú bejelentéssel
- segítségnyújtási ötlettel

A gyermekjóléti szolgálat célja az ellátott településeken élő gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése. Feladata az ellátott településeken élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése. Ennek érdekében észlelő-, jelzőrendszert működtet, prevenciós klubokat szervez, és családgondozást végez.

Gyermekjóléti szolgáltatások:

 • Tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról
 • Tanácsadás családtervezési, pszichológiai, nevelési kérdésekben
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Családi konfliktusokban közvetítés és segítségnyújtás
 • Pályaválasztási tanácsadás
 • Családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájuttatás szervezése
 • Különböző segítő és egyéb intézményekhez való közvetítés
 • Kapcsolat ügyelet
 • Prevenciós szabadidős foglalkozások működtetése szeptembertől-júniusig
 • Nyári tábor működtetése

 

Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása Nagymaroson (Rákóczi u. 14.):

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

de:

 

   8-10

   8-10

   8-10

   8-10

du:

13-15

13-15

13-15

13-15

 

Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása Verőce (Aradi u. 9.):

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

de:

   8-10

   8-10

   8-12

   8-12

   8-12

du:

     

12-16

 

 

Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása Szokolya (Lévai u. 5/c):

 

csütörtök

de:

  

du:

12-16

Családgondozók:

Bethlen Erzsébet Sára ( Verőce)

Pitz Judit ( Nagymaros, Szokolya)

Kalácskáné Kovács Éva ( Nagymaros, Verőce)

 

A családsegítő szolgálat célja, hogy a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok esetében az ilyen helyzethez vezető okokat megelőzze, a krízishelyzet megszüntetésében segítsen, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából személyes szociális szolgáltatást nyújtson.

 

Családsegítő szolgáltatások:

 • Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
 • Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Más szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése
 • Ruha és bútoradományok közvetítése
 • Egészségkárosodással és egyéb egészségügyi problémákkal kapcsolatos ügyek intézése


Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadása (Rákóczi u. 14.):

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

de:

 

9-11

9-11

9-11

9-12

du:

13-15

13-15

 

13-15

 

Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadása Verőce (Aradi u. 9.):

 

hétfő

kedd

szerda

de:

 

8-12

9-12

du:

13-15

12-16

 

 

Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadása Szokolya (Lévai u. 5/c):

 

csütörtök

de:

9-12

du:

 

Családgondozók:

Győri Zsófia (Nagymaros, Szokolya)

Kovács Borbála (Nagymaros, Verőce)

 

Prevenciós klubjaink

keddenként:
16.00- 17.00 óráig társasjáték klub (alsó tagozatosok)

Klubvezető: Pitz Judit

szerdánként:

9.00- 11.00 óráig baba-mama klub (0-3 éves korú babák és mamák)

Klubvezető: Horváth Anikó

csütörtökönként:

15.30- 16.30 óráig álláskeresési tréning (folyamatosan 5 fő jelentkező esetén)

Klubvezető: Kovács Borbála

A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkozást.
A családi napközi működése:

 • biztosítja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, az egyéni képességekre alapozva, az egyéni érési ütem és szükségletek figyelembe vételével,
 • a gyermekek adottságainak, fejlettségének és képességeinek megfelelő tevékenységekkel juttatja sikerélményhez a gyerekeket.

Keretek:

 • A mindennapos szabadjáték, mozgásos játékok, mesélés, verselés, éneklés, munka jellegű feladatok, tanulás játékosan, óvodára való felkészítés.
 • Az érzelmi intelligencia megalapozása: erkölcsi, szociális, esztétikai érzelmek fejlődésének segítése.
 • Beilleszkedés segítése a gyermeki közösségbe, szocializációs kompetenciák megalapozásával.
 • Mindez, a gyermekfelügyelő utánozható mintát nyújtó tevékenységeivel, biztató attitűddel, elfogadó, érzelmi megnyilvánulásaival és pozitív gondolkodásával, - szeretetteljes, kölcsönös bizalmon alapuló légkörben.

Gondozónők:

Bóbita családi napközi:          Valentinné Burgermeister Nóra

Feketéné Battyáni Katinka

Pitypang családi napközi:      Maurerné Virizlai Éva

Heierné Komár Hedvig

Címünk:
2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14.
Tel/fax.: 27-354 054, 06-70 315-4014